Ervarings-lichaamsgerichte groeptraining.

 

Vanaf september 2024 start er weer een ervaringsgerichte-lichaamsgerichte trainingsgroep. De intakegesprekken voor de groep vinden plaats in de maand voor de start van de groep. In 10 bijeenkomsten worden er verschillende lichaamsgerichte oefeningen aangeboden. Stress, emotionele problemen, depressie of angst veroorzaken spanningen in je lichaam. Dit kan zich letterlijk vertalen in lichamelijke klachten zoals moeheid, lusteloosheid of pijn in de rug. Het kan zich ook vertalen in piekeren, somberheid en geïsoleerd raken of overspoeld worden door emoties. Alleen het praten hierover kan soms onvoldoende helpen om ook daadwerkelijk verandering in je leven te geven. Soms weet je wel hoe het zit of hoe het anders zou moeten, maar het lukt niet om het anders te doen als je je kwetsbaar voelt of je herkent de signalen te laat. Lichaamsgerichte therapie kan je hierbij helpen om te leren met gevoelens om te gaan en om eerder je grenzen te leren herkennen en hoe je daar op een voor jou passende manier mee om kunt gaan.

Voor wie

Wanneer je psychisch of lichamelijk overbelast bent doordat je je grenzen niet goed kunt voelen en/of aangeven. Wanneer je neigt tot overmatig denken en piekeren en je daardoor moeilijk in contact kunt komen met je gevoelens en verlangens. Wanneer je lichamelijke klachten hebt die stress gerelateerd zijn. Wanneer je je vaak moe, lusteloos en somber voelt.

IN DE  BIJEENKOMSTEN WORDT GEWERKT AAN:
In de eerste 4 bijeenkomsten leer je: bewustwording en vertrouwd te raken met je lichamelijke signalen en hun betekenis. Welke gedachten en emoties maken dat je blokkeert en belemmeren je om in actie te komen?
In de bijeenkomsten 5 t/m 9 leer je: Het opdoen van corrigerende emotionele ervaringen. Wat heb jij nodig om je vrij te voelen en in beweging te komen? Aan de hand van de 5 basisbehoeftes steun, bescherming, begrenzing, voeding en plek kun je ervaren hoe je met meer vertrouwen, stevigheid en eigenheid in het leven kunt staan.
De laatste bijeenkomst gaat over: Integratie naar het dagelijks leven. Van inzicht en voelen naar actie. Het ‘aan den lijve ervaren’ leren vormgeven in je leven.

Groepsgrootte
De groep bestaat uit 6-7 deelnemers.

Wanneer
Woensdagavond van 16.30 uur tot 19.00 uur.Waar
Psychologen Groepspraktijk Amsterdam. Rustenburgerstraat 142 a-c 1073 GJ Amsterdam.

Aanmelding graag bij:
Drs. Neletta Bouwman, Pessotherapeut, Bewegingswetenschapper, Psycho-motorisch therapeut.

Email: nelettabouwman@me.com
Tel: 06-18813416

Kosten
Wanneer je doorverwezen wordt door een vrijgevestigd therapeut kan er sprake zijn van vergoeding via de DBC (diagnose behandeling combinatie). 
Wanneer er geen sprake is van een psychiatrische diagnose of wanneer je geen diagnose wilt zijn de kosten 700 euro, inclusief intake. Door een groot deel van de zorgverzekeraars worden deze kosten deels vergoed vanuit het aanvullende pakket onder de  FVB (federatie vaktherapeutische beroepen). Ik sta in het register van de SRV

Het lichaamssignaal is een wegwijzer naar een gevoel, een ervaring, een verlangen en een weg naar het echte zelf.

Op dit moment geef ik geen ademworkshops.

wel individuele wandelcoach sessies

Neletta_Bouwman_Coaching_Therapie_Nieuws

Op dit moment geef ik geen ademcoach sessies in groepsverband. Voor meer informatie over de ademmethodiek kun je kijken op deze site: www.tranformationalbreath.nl

Wandelcoach trajecten geef ik in een park in Amsterdam

Je kunt veel van jezelf terugvinden in de natuur.

logo_nb_wit_cmyk

nelettabouwman@me.com
www.nelettabouwman.nl
+31 6 18 81 34 16